Uzmanlık Ürünleri

ileEngin SAVAŞ

Uzmanlık Ürünleri

Uzmanlık Ürünleri
Logo İşbaşı, Logo Start 3, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3, Logo CRM, Logo Tiger HR, Logo Bordro Plus, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Mutabakat, e-Ekstre, Connect Banka, Connect B2b, LogoPay, Logo Flow, Logo WMS Platform, Logo Neon, Logo Mind Insight, Logo Mind Navigator, Logo Mind Budgete, Logo İSG, Logo Mobile Sales

Yazar hakkında

Engin SAVAŞ administrator

LSU (Logo Sistem Uzmanı) Logo Yazılım’ın çözümlerini piyasa içerisinde kullanıcılara satışını yapan, eğitim ve teknik destek hizmetlerini vermeye yetkili olan birimlerdir.